Konwojowanie wartości pieniężnych

Przy konwojowaniu wartości pieniężnych przestrzegamy przepisów regulujących ochronę wartości pieniężnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858).

Konwojowanie polega na ochronie i zabezpieczaniu konwojowanego mienia przed kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem i zaginięciem od chwili przejęcia opieki nad mieniem do momentu przekazania go w miejsce przeznaczenia.

Konwojowanie wartości pieniężnych ma na celu udaremnienie i ewentualne odparcie: 

* zatrzymania lub uprowadzenia pojazdu transportującego wartości pieniężne\r\n* zorganizowanego napadu z bronią\r\n* zorganizowanego napadu w czasie przenoszenia wartości pieniężnych oraz ich załadunku i wyładunku\r\n* kradzieży transportowanych wartości pieniężnych

Istotnym elementem mającym znaczny wpływ na poziom bezpieczeństwa jest skład osobowy konwoju. Konwojenci to doświadczeni pracownicy Agencji Ochrony Osób i Mienia Global Security Sp. z o.o.

Ten rodzaj usługi skierowany jest przede wszystkim do firm, które mają styczność z wartościowymi dokumentami lub mają do czynienia z obrotem gotówki.

Każda działalność gospodarcza związana z gotówką, obarczona jest wysokim stopniem ryzyka, którego nie da się wyeliminować, ale można je zminimalizować powierzając obsługę gotówki profesjonalnej firmie. W myśl tej zasady Global Security przygotował kompleksową usługę transportu wartości i Cash Processingu.

Operacje transportu gotówki czy przedmiotów wartościowych odbywają się z zachowaniem największej dbałości o powierzone dobro, kierując się zasadą:

bezpiecznie  – szybko –  zgodnie z prawem

Dodaj komentarz