Monitoring i alarmy

Proponowany przez Agencję Ochrony Osób i Mienia Global Security Sp. z o.o. system jest uznawany za najbardziej skuteczną formę ochrony. Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu alarmowego istnieje możliwość podłączenia go do Centrum Monitorowania Alarmów. Połączenie najwyższej klasy elektroniki użytej do konfiguracji systemu alarmowego z niezawodnym systemem transmisji danych o zaistniałych zdarzeniach, oraz nieprzerwane 24 godzinne czuwanie dyżurnych operatorów Centrum Monitorowania Alarmów i grup interwencyjnych, składa się na system, który w skuteczności porównywalny jest z bezpośrednią ochroną fizyczną.

Do przekazywania danych w systemie monitorowania wykorzystywana jest :

łączność radiowa – system radiowy, którego zasadą działania jest odbieranie przez Centrum Monitorowania każdego komunikatu otrzymanego z obiektu (włamanie, napad, sabotaż, pożar itp.)- łączność telefoniczna – system transmisji danych po komutowanych łączach telefonicznych
łączność GSM SMS – system transmisji danych z wykorzystaniem komunikatów SMS w sieci GSM
łączność GSM GPRS – system transmisji z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych w sieci telefonii komórkowej GSM
wielosystemowe Centrum Monitorowania z dobrze rozbudowaną siecią retransmisyjną zapewnia możliwie najlepszą łączność z chronionymi obiektami.

Dodaj komentarz